loading

Προκηρύξεις
Δεν υπάρχουν Ενεργές Προκηρύξεις
Μέτρο 323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»

Αποστολή σελίδας σε φίλο  

Α. Πεδίο Εφαρμογής και Δράσεις

Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπονται παρεμβάσεις για τη προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, καθώς και των παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου.
Οι δράσεις οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιμες για την χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου αφορούν :
Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου και συγκεκριμένα κτισμάτων/στοιχείων αγροτικής/πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια), τα οποία μόνο κατά το παρελθόν είχαν παραγωγική δραστηριότητα με σκοπό να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά και με την προϋπόθεση α) να διατηρήσουν την μη παραγωγική τους δραστηριότητα, β) να μην προκύπτουν έσοδα από τη χρήση τους και γ) να μην χρησιμοποιούνται ως κατοικία.
Επίσης για τα κτίσματα αυτά θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα.
Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Η παρέμβαση δεν αφορά ανακατασκευή από ίχνη κτισμάτων.

Β. Δικαιούχοι
Όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου, δικαιούχοι δύναται να είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και οι εταιρείες τους, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση σχετικών ενεργειών, φυσικά και Νομικά Πρόσωπα.
Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται σε συνέχεια πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος – Επιλέξιμες Δαπάνες
Το συνολικό κόστος των σχετικών παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει έως 200.000 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιμες για την χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, σε αυτές περιλαμβάνονται :
• Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λ.π. Στην κατηγορία των μελετών εντάσσονται επίσης ειδικές μελέτες οι οποίες 22
απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις θεμελιώσεων) κ.ο.κ. Το κόστος των παραπάνω μελετών είναι επιλέξιμο μόνο στην περίπτωση υλοποίησης της κατασκευής του έργου την οποία καλύπτουν οι συγκεκριμένες μελέτες.
• Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας - ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης δαπάνες για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων όπως αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών επιχρισμάτων, εσωτερικών κουφωμάτων, εσωτερικών υδρο – ελαιοχρωματισμών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.ο.κ.
• Δαπάνες εξοπλισμού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας και αποκατάστασης - συντήρησης του εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβίωση της παραδοσιακής παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης. Στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για θέρμανση - κλιματισμό.

Δ. Είδος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
Είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει :
• το 50% της δημόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις οποίες οι ατομικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν το 2010, με την υποχρέωση προσκόμισης από τον δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.
• το 20% της δημόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις οποίες οι ατομικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν επόμενα έτη, με την υποχρέωση προσκόμισης από τον δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.

 

 Επιστροφή στο κεντρικό Menu ,                        Επιστροφή στο menu των μέτρων

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER


Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Ψηλορείτη


GEO-IN


EMBLEMATIC


RIS3Crete


Δες ποιό πρόγραμμα υλοποιείται στον τόπο σου


ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  Ο.Τ.Α
Δραστηριότητες του Αναπτυξιακού φορέα της ευρύτερης περιοχής του Ορεινού Ογκου του Ψηλορείτη.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2834031402, 2834031793