loading

Προκηρύξεις
Δεν υπάρχουν Ενεργές Προκηρύξεις
Συμμετοχή σε Δίκτυα - Προγ/τα Συνεργασίας

Αποστολή σελίδας σε φίλο  

 

Σε αυτην την ενότητα παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά α) με τα δίκτυα στα οποία συμμετέχει αυτήν την στιγμή ενεργά η εταιρία μας, β) τα σημαντικότερα σχέδια συνεργασίαςτα οποία έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων

Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO

Δίκτυο Νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας  - Νήσων Περίπλους

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διακρατική συνεργασία για τον αγροτικό τουρισμό – Δίκτυο Mednet - Leader II

Διακρατική Συνεργασία με τίτλο , Τοπικό Εμπορικό Σήμα Ποιότητας για βελτιωμένα αγαθά και υπηρεσίες  - ARGANTONIO» 

Διακρατική Συνεργασία με τίτλο, «ΓΕΩΠΑΡΚΑ : ΕΝΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων

Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων  αποτελείται σήμερα από 35 περιοχές που εργάζονται από κοινού για τη διατήρηση και ανάδειξη της γεωλογικής τους κληρονομιάς, μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών τους. Το Δίκτυο δημιουργήθηκε με σκοπό την προστασία, ανάδειξη και προβολή τόσο της γεωλογικής, όσο και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, αναπτύσσοντας και προωθώντας εκπαιδευτικές και γεωτουριστικές δραστηριότητες με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές.


Τα μέλη αξιολογούνται κάθε τέσσερα χρόνια από ειδικούς του Δικτύου και άλλων Διεθνών Οργανισμών με στόχο τη διασφάλιση σε κάθε περιοχή υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών. Όλα τα μέλη του Δικτύου είναι αυτόματα και μέλη του Δικτύου των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.


 Τα μέλη των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων αυτή την στιγμή είναι τα εξής :

   
1. Réserve Géologique de Haute Provence - FRANCE
2. Vulkaneifel European Geopark - GERMANY
3. Petrified Forest of Lesvos - GREECE
4. Maestrazgo Cultural Park - Aragon, SPAIN
5. Psiloritis Nature Park - GREECE
6. Terra.Vita Nature Park - GERMANY
7. Copper Coast Geopark- IRELAND
8. Marble Arch Caves European Geopark- NORTHERN IRELAND, UK
9. Madonie Geopark - ITALY
10. Rocca di Cerere - ITALY
11. Nature Park Steirische Eisenwurzen - AUSTRIA
12. Nature Park Bergstrasse Odenwald - GERMANY
13. North Pennines AONB - ENGLAND, UK
14. Park Naturel Régional du Luberon - FRANCE
15. North West Highlands - SCOTLAND, UK
16. Geopark Swabian Albs - GERMANY
17. Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen Geopark - GERMANY
18. Hateg Country Dinosaurs Geopark - ROMANIA
19. Beigua Geopark - ITALY
20. Fforest Fawr Geopark - WALES, UK
21. Bohemian Paradise Geopark - CZECH REPUBLIC
22. Cabo de Gata - Nijar Nature Park - Andalucia, SPAIN
23. Naturtejo Geopark - PORTUGAL
24. Sierras Subbeticas Nature Park - Andalucia, SPAIN
25. Sobrarbe Geopark - Aragon, SPAIN
26. Gea Norvegica - NORWAY
27. Geological, Mining Park of Sardinia - ITALY
28. Papuk Geopark - CROATIA
29. Lochaber Geopark - SCOTLAND, UK
30. English Riviera Geopark - ENGLAND, UK
31. Adamello - Brenta Nature Park - ITALY
32.Geo Mon - WALES, UK
33. Arouca Geopark - PORTUGAL
34. Shetland Geopark - SCOTLAND, UK
35. Chelmos - Vouraikos - GREECE   

Παγκόσμιο δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO

Το Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων δημιουργήθηκε από την UNESCO το 2004 με σκοπό την προώθηση της προστασίας της γεωλογικής κληρονομιάς και του γεωτουρισμού σε όλο τον κόσμο.
Με τη διακήρυξη της Madonie το 2004 όλα τα μέλη του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων είναι και αυτόματα μέλη του δικτύου των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.
Σήμερα η UNESCO προωθεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και άλλους φορείς τη δημιουργία και άλλων ηπειρωτικών δικτύων.

Το Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων έχει  σήμερα 64 μέλη από 19 χώρες.

Αυστραλία (1), Αυστρία (1), Βραζιλία (1), Γαλλία (2), Γερμανία (5), Δημ. της Ιρλανδίας (1),       Ελλάδα (3), Ηνωμένο Βασίλειο (8), Ιαπωνία (3), Ιράν (1), Ισπανία  (4), Ιταλία (5),                  
Κίνα (22),Κροατία (1),Μαλαισία (1), Νορβηγία (1),Πορτογαλία (2), Ρουμανία (1), Τσεχία (1) 


Δίκτυο Νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας  - Νήσων Περίπλους
Το δίκτυο: «Νήσων Περίπλους – Δίκτυο Αναπτυξιακών  Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδας»,  αφορά μια συνεργασία η οποία υπαγορεύεται από την ανάγκη οι νησιωτικές περιοχές της χώρας μας να αξιοποιήσουν και να προβάλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους,  τα οποία σε μεγάλο βαθμό προκύπτουν από την φύση της νησιωτικότητας και δημιουργούν μια ιδιαίτερη ταυτότητα και φυσιογνωμία.


Μέσω της συνεργασίας αυτής επιδιώκεται :

 • να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από την νησιωτική φύση των περιοχών αυτών και να αναδειχθούν τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ως μοχλός αειφόρου ανάπτυξης. 
 • να αναδειχθούν τα μειονεκτήματα των περιοχών αυτών έτσι ώστε να εφαρμοσθούν κοινά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους
 • η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των νησιωτικών περιοχών και η ανάδειξή τους ως ελκυστικούς τόπους διαβίωσης και εργασίας. 

Οι βασικοί στόχοι  του σχεδίου αφορούν στις παρακάτω συνιστώσες:

 • Σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την βελτίωση της αναπτυξιακής πορείας των ελληνικών νησιωτικών περιοχών καθώς και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της άρσης της απομόνωσης των νησιών.
 • Ανάδειξη των νησιωτικών περιοχών ως τόπους όπου παρέχεται η δυνατότητα στις σημερινές και μελλοντικές γενεές να καλύψουν ποιοτικά τις ανάγκες διαβίωσης και εργασίας τους αλλά και στους επισκέπτες να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με υψηλό επίπεδο δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών.
 • Προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας για τη δημιουργία ισχυρής νησιωτικής ταυτότητας με άξονες τα πολιτιστικά στοιχεία των νησιών, τις παραδόσεις, το φυσικό πλούτο και το ανθρώπινο δυναμικό τους.
 • Αξιοποίηση της συγκεντρωμένης εμπειρίας των ΟΤΔ και των σχετικών σχεδίων  συνεργασίας και ενίσχυση της συνεργασίας των νησιωτικών περιοχών της χώρας με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου συντονισμένων και συμπληρωματικών δράσεων.


Οι στόχοι του δικτύου  συνδέονται άμεσα με το στόχο για βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αειφόρο διαχείριση των τοπικών πόρων προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στα τελικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων που υλοποιούνται μέσω συγχρηματοδοτημένων και μη προγραμμάτων.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διακρατική συνεργασία για τον αγροτικό τουρισμό – Δίκτυο Mednet - Leader II

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER ΙΙ υλοποιήθηκε διακρατική συνεργασία με τίτλο «Διακρατική Συνεργασία για τον Αγροτικό τουρισμό – Δίκτυο Mednet”».  Το σχέδιο διακρατικής συνεργασίας  αποτέλεσε  μια  πρωτοβουλία με στόχο την ένωση των προσφερόμενων υπηρεσιών αγροτουρισμού στις ακόλουθες τρεις διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου:
•    Την περιοχή της Sierra de Segura στην Ανδαλουσία της Ισπανίας
•    Την περιοχή της Vibo Valentia στην Καλαβρία της Ιταλίας
•    Την περιοχή της Κεντρικής Κρήτης στην Ελλάδα
Οι κοινωνικοί εταίροι που συμμετείχαν στο προαναφερόμενο σχέδιο δεσμεύτηκαν στη δημιουργία ενός κοινού μοντέλου υπηρεσιών χαρακτηριζόμενο από  ομοιόμορφα επίπεδα ποιότητας  καθώς επίσης και μερικά από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•    Την  αξία των φυσικών πόρων
•    Την υποδειγματική φιλοξενία και την πανάρχαια παράδοση της εγκαρδιότητας και του θερμού καλωσορίσματος
•    Τον πλούτο της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς


Το σχέδιο της συνεργασίας πρωταρχικά σκόπευε στην βελτίωση του τουρισμού στις περιοχές Monte Poro, Serre Vibonesi, Sierra de Segura και στις περιοχές της κεντρικής Κρήτης (Ψηλορείτης και Γιούχτας) μέσω επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και ποιοτικής ανάπτυξης των ήδη υπαρχόντων υποδομών και δραστηριοτήτων στον τομέα του αγροτουρισμού.
Οι δράσεις του σχεδίου ήταν συμπληρωματικές δράσεις μιας σειράς ενεργειών για την  προστασία του περιβάλλοντος , την προβολή των τοπικών προϊόντων και την διατήρηση της τοπικής παράδοσης και πολιτισμού.   

Διακρατική Συνεργασία με τίτλο , Τοπικό Εμπορικό Σήμα Ποιότητας για βελτιωμένα αγαθά και υπηρεσίες  - ARGANTONIO»


Από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των Ομάδων που συμμετέχουν στο διακρατικό σχέδιο είναι η ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας που θα εγγυώνται την υπεροχή, τη διαφάνεια και τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων για την παραγωγή των τοπικών προϊόντων ποιότητας.
Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ  στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού σχεδίου LEADER PLUS με τίτλο «ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» διαπίστωσε την ανάγκη ανάδειξης της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων και την καθιέρωση και βελτίωση της εικόνας της περιοχής του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη, βοηθώντας παράλληλα στην άρση της απομόνωσης και στη βελτίωση της εξωστρέφειας της. Η δημιουργία στην περιοχή ενός συμπλέγματος μεταξύ των τομέων της οικονομίας (παραγωγή, μεταποίηση και υπηρεσίες), έτσι ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξει καλύτερη και ενιαία παρουσία στην ευρύτερη αγορά αλλά ειδικότερα στην αγορά του αγροτουριστικού προϊόντος, κρίθηκε αναγκαία.
Βασικό στόχο του παρόντος διακρατικού σχεδίου αποτέλεσε η καθιέρωση ενός τοπικού εμπορικού σήματος το οποίο ενσωματώνει όλες τις συνιστώσες της περιοχής (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική), αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά της αλλά και συμβάλλει στη δημιουργία προϋποθέσεων συνεργασίας. Η ταυτοποίηση και ανταλλαγή των καλών πρακτικών, η συλλογή των κριτηρίων, η συστηματοποίηση τους, η ανταλλαγή τους τόσο μεταξύ των εταίρων όσο και άλλων Ομάδων στις εμπλεκόμενες χώρες και η συμβουλευτική για την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων αποτέλεσε το μέσο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. 
Η Ομάδα της Ιρλανδίας η οποία είχε ήδη αναπτύξει μια τέτοια καλή πρακτική, με ορατά και σημαντικά αποτελέσματα για την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται αλλά και πολλές εμπειρίες στην ολοκλήρωση της προσπάθειας για ενοποίηση των τομέων της οικονομίας, ήταν η συντονίστρια Ομάδα του διακρατικού σχεδίου. Η επιτυχία αυτής της πρακτικής και η προηγούμενη εμπειρία της Ομάδας της Ιρλανδίας ώθησε τις ομάδες της Κρήτης και της Ισπανίας να «χρησιμοποιήσουν» την καλή πρακτική ως πιλότο για το δικό τους ξεκίνημα, να πάρουν τεχνογνωσία και να ανταλλάξουν πληροφορίες.
Η Ομάδα West Cork της Ιρλανδίας ξεκίνησε την προσπάθεια για την καθιέρωση τοπικού σήματος ποιότητας πριν από αρκετά χρόνια και το σήμα λειτουργεί και είναι ενταγμένο στην αγορά τα τελευταία 7 χρόνια. Το όνομα του σήματος είναι Fuschia Brand. Σαν λογότυπος χρησιμοποιήθηκε ένα χαρακτηριστικό αγριολούλουδο της περιοχής το οποίο και έδωσε το όνομα σ’ αυτό. Από τις αναφορές της Ομάδας, το σήμα έχει δοθεί στο 60% περίπου των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων και την παροχή υπηρεσιών. Το ίδιο το σήμα χωρίζεται σε δύο τμήματα : α) αυτό που λαμβάνεται από τις επιχειρήσεις τροφίμων και ονομάζεται “a taste apart – West Cork” και β) αυτό που λαμβάνεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ονομάζεται “a place apart – West Cork”. Το σήμα εκτός από το ότι αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της περιοχής και την ταυτοποιεί με τα συγκεκριμένα προϊόντα εκφράζει και τις προσδοκίες των καταναλωτών σε σχέση με αυτά τα προϊόντα αλλά και τη δέσμευση των παραγωγών και των επιχειρηματικών για καλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.
Η εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί από τους Ιρλανδούς εταίρους και η δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλή πρακτική με δεδομένο ότι :
•    Το αντικείμενό της είναι πρωτότυπο και καινοτόμο
•    Δημιουργεί ένα «θεσμοθετημένο» είδος διατομεακών σχέσεων
•    Ενεργοποιεί τους επιχειρηματίες της περιοχής
•    Αυξάνει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων
•    Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων
•    Αυξάνει την  προστιθέμενη αξία στα προϊόντα
•    Είναι δράση επαναλήψιμη και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για εφαρμογή σε άλλες περιοχές
•    Εξασφαλίζει τη συνέχεια των πράξεων μετά το τέλος των παρεμβάσεων

Διακρατική Συνεργασία με τίτλο
«ΓΕΩΠΑΡΚΑ : ΕΝΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Το διακρατικό σχέδιο με τίτλο «Γεωπάρκα: Ένας ιδανικός προορισμός για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης» αφορά τη συνεργασία μεταξύ 10 περιοχών οι οποίες διαθέτουν αναγνωρισμένα γεωπάρκα, μέλη του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Οι εταίροι του προγράμματος προέρχονται από πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζουν σχέδια τοπικής ανάπτυξης στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+.
Τα Γεωπάρκα τα οποία συμμετέχουν στο παρόν πρόγραμμα συνεργασίας έχουν ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων, θεσμοθετημένο από την UNESCO. Η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο επιβεβαιώνει την εξέχουσα σημασία και αξία της γεωλογικής κληρονομιάς που αυτά διαθέτουν, η οποία θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο σεβασμού και αναγνώρισης της ανθρωπότητας.
Οι εταίροι θα συνεργάζονται σε κοινές δράσεις και στην διαμόρφωση κοινής στρατηγικής  για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού προωθώντας νέες αναπτυξιακές πολιτικές, νέα προϊόντα και νέες μεθόδους, πειραματιζόμενοι σ’ αυτούς τους τομείς και εργαζόμενοι στη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς.
Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα προώθησης του εναλλακτικού και εκπαιδευτικού τουρισμού σε αγροτικές περιοχές που διαθέτουν αναγνωρισμένα Γεωπάρκα και η προβολής τους ως ιδανικών προορισμών για εκπαιδευτικές δράσεις και υπαίθριες τουριστικές.
Το παρόν πρόγραμμα επικεντρώνεται σε νέους Ευρωπαίους πολίτες σκοπεύοντας στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας των αγροτικών περιοχών ενώ ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη συνεργασιών με στόχο την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης.
Καθώς ομάδα στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές και φοιτητές, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε κάθε Γεωπάρκο, αποτελούν σημαντικό τμήμα των δράσεων πάνω στις οποίες θα αναπτυχθούν συνεργασίες. Καθώς το φάσμα των ηλικιών και των επιπέδων γνώσεων ποικίλει το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα παραχθεί, θα αντιστοιχεί στις ανάγκες κάθε ομάδας.
Στα πλαίσια της παρούσας πρότασης θα πραγματοποιηθούν μελέτες σχετικά με την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και εκπαιδευτικών δράσεων σε αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη. Αποστολές παροχής υποστήριξης σε υποψήφια μέλη του Δικτύου κρίνονται απαραίτητες για την βελτίωση της εικόνας τους και την προσαρμογή τους στα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Έμπειροι αντιπρόσωποι από κάθε γεωπάρκο θα εξετάζουν τις νέες υποψηφιότητες ενώ υπάρχει η πιθανότητα και να ταξιδεύουν προς τα υποψήφια γεωπάρκα με στόχο την παροχή συμβουλών-προτάσεων.
Χρήσιμα εργαλεία προς την ανάπτυξη, εναλλακτικών μορφών τουρισμού (γεωτουρισμός, οικοτουρισμός) θα αποτελέσει η δημιουργία τουριστικών πακέτων και η οργάνωση εκδηλώσεων. Επιπλέον, νέες τεχνολογίες θα εφαρμοστούν με στόχο την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε φοιτητές πανεπιστημίων και μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων θα δημιουργηθούν με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων της Ευρώπης.
 • Εκπαιδευτικά εργαλεία: Μουσειοσκευές, τετράδια εργασιών για μαθητές, ενημερωτικά φυλλάδια  και βιβλία για εκπαιδευτικούς.
 • Ενημερωτικό υλικό: Θα δημιουργηθούν οδηγοί πεδίου για όλες τις ηλικίες, θα εκτυπωθούν χάρτες και ενημερωτικά φυλλάδια.
 • Εργαλεία προώθησης και δημοσίων σχέσεων:
 • Ιστοσελίδα: Ανανέωση και εκσυγχρονισμός  της ιστοσελίδας του Δικτύου των Ευρωπαϊκών  Γεωπάρκων
 • Σημείο πληροφόρησης Γεωπάρκων: Ειδικά διαμορφωμένα σημεία και πίνακες ανάρτησης πληροφοριακού υλικού θα τοποθετηθούν στο κέντρο πληροφόρησης κάθε Γεωπάρκου
 • Φυλλάδια και αφίσες: Ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τουριστικά-εκπαιδευτικά προγράμματα και προσφερόμενες γεωτουριστικές δραστηριότητες. Φυλλάδια για το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων θα εκτυπωθούν σε έξι διαφορετικές γλώσσες
 • Cd-rom: Ηλεκτρονική παρουσίαση του Δικτύου και παροχή ενημερωτικού υλικού σε Cd-rom.

 

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER


Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Ψηλορείτη


GEO-IN


EMBLEMATIC


Δες ποιό πρόγραμμα υλοποιείται στον τόπο σου


Ψηφιακό αποθετήριο Γεωπάρκου Ψηλορείτη


ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  Ο.Τ.Α
Δραστηριότητες του Αναπτυξιακού φορέα της ευρύτερης περιοχής του Ορεινού Ογκου του Ψηλορείτη.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2834020306, 2834031606, 2834031793