loading

Προκηρύξεις
1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης για Ιδιωτικά Έργα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ (Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020») , καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους (αιτήσεις στήριξης)
Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ με έναρξη την 13η Μαρτίου 2019 και ώρα 13.00  και λήξη της προθεσμίας την 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00


Δημοσιεύτηκε την 01-03-2019


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο GEO-IN
Το ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Σήμανση και Βελτιωτικές Παρεμβάσεις Γεωπάρκου Ψηλορείτη» του έργου ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨(ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» στο οποίο συμμετέχει το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ως Κύριος Δικαιούχος. 


Δημοσιεύτηκε την 04-02-2019


Ανακοινώσεις
Διοργάνωση θεματικού εργαστηρίου για την Οικοτεχνία και τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.

Αποστολή σελίδας σε φίλο  

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης υλοποίησης του Τοπικού μας Προγράμματος (ΤΠ) LEADER/CLLD, αν και δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ενεργή πρόσκληση για τα ιδωτικά έργα του Τοπικού μας Προγράμματος (ΤΠ) , το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ  θα προβεί άμεσα σε ενέργειες ενημέρωσης – εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού της περιοχής εφαρμογής του ΤΠ για το περιεχόμενο και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που αυτό προσφέρει . 

Σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του τοπικού μας προγράμματος δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος απo τους αγρότες .

Μια από τις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος η οποία συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η 19.2.2.6 με τίτλο : Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Επειδή θεωρούμε ότι η ενημέρωση σε αυτό το θέμα απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση, σχεδιάζουμε την πραγματοποίηση ενός θεματικού εργαστηρίου δύο ημερών το οποίο θα πραγματοποιηθεί (αν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον ) στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε περιοχή του Ψηλορείτη. 

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής είναι καλυμμένα από το πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες 10-12 άτομα πρέπει να είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες (γεωργοί/κτηνοτρόφοι). Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότερα του παραπάνω αριθμού άτομα τότε θα γίνει επιλογή με βάσει συγκεκριμένα κριτήρια.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 13 Ιουλίου 2018 αποστέλλοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο/ερωτηματολογιο με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομικά, φαξ, email)

Πρέπει να επισημανθεί ότι έπειτα από τον καθορισμό της ημερομηνίας και του τόπου πραγματοποίησης της εκδήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν και όσοι εξακολουθούν να επιθυμούν την συμμετοχή τους θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 09.00 έως τις 15.30 στα στελέχη της ΟΤΔ κα Εύη Βρέντζου και κο Νίκο Σαρχιανάκη.

Στοιχεία επικοινωνίας : Ταχ. Διεύθυνση «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ», 740 51 Ανώγεια
Τηλ. 2834031402, 2834031793, Φαξ. 2834031058, email: leader@akomm.gr


ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER


Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Ψηλορείτη


GEO-IN


EMBLEMATIC


RIS3Crete


Δες ποιό πρόγραμμα υλοποιείται στον τόπο σου


Δομές Στήριξης - ΚΕΦΥ ΚΡΗΤΗΣ


ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  Ο.Τ.Α
Δραστηριότητες του Αναπτυξιακού φορέα της ευρύτερης περιοχής του Ορεινού Ογκου του Ψηλορείτη.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2834031402, 2834031793