loading

Προκηρύξεις
1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης για Ιδιωτικά Έργα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ (Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020») , καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους (αιτήσεις στήριξης)
Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ με έναρξη την 13η Μαρτίου 2019 και ώρα 13.00  και λήξη της προθεσμίας την 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00


Δημοσιεύτηκε την 01-03-2019


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο GEO-IN
Το ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Σήμανση και Βελτιωτικές Παρεμβάσεις Γεωπάρκου Ψηλορείτη» του έργου ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨(ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» στο οποίο συμμετέχει το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ως Κύριος Δικαιούχος. 


Δημοσιεύτηκε την 04-02-2019


Ανακοινώσεις
Επιτροπή Διαχείρισης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη

Αποστολή σελίδας σε φίλο  

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη συστάθηκε με απόφαση του ΔΣ του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  ΟΤΑ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογώντας τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Φυσικού Πάρκου και τη δυναμική που αυτό έχει ως ένα εργαλείο ανάδειξης και προστασίας του Φυσικού και Πολιτισμικού περιβάλλοντος του Ψηλορείτη,   έκρινε  ότι έπρεπε να του δοθεί ένας μεγαλύτερος βαθμός διακριτής και αυτοτελούς λειτουργίας μέσα στους κόλπους της εταιρίας, με την σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ  η οποία αποτελεί ουσιαστικά ένα παράπλευρο προς το Διοικητικό Συμβούλιο όργανο.


Η επιτροπή έχει σαφείς σκοπούς και δραστηριότητες οι οποίοι αποτυπώνονται στον κανονισμό λειτουργίας  της. Παράλληλα  η λειτουργία του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, στηρίζεται και σε  χρηματοδοτήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  καθώς και στο απαραίτητο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.
 
Η επιτυχία του έργου της επιτροπής θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  ΟΤΑ που είναι η μετεξέλιξη της  σε φορέα διαχείρισης του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και έπειτα από την εκπόνηση των σχετικών μελετών.
 
Η Επιτροπή Διαχείρισης είναι εννεαμελής (9) και αποτελείται από εκπροσώπους  της τοπικής αυτοδιοίκησης , Δημοσίων υπηρεσιών , επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και συλλογικών επιχειρηματικών φορέων.

Παρακάτω εμφανίζεται η σύνθεση της Επιτροπής (σε παρένθεση ο φορέας που εκπροσωπεί το κάθε μέλος)


α. Τακτικά μέλη 

1. ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ)
2. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)
3. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ, (ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ)
4. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)
5. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)
6. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ)
7. ΠΑΡΑΓΚΑΜΙΑΝ ΚΑΛΟΥΣΤ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)
8. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ Α.Ε)
9. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ)

β. Αναπληρωματικά Μέλη

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, (ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ)

ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, (ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ)

ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΣΤΕΛΛΑ, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)

ΞΥΛΟΥΡΗ ΓΙΩΡΓΙΑ, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, (ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)

ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, (ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ)

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, (ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ Α.Ε)

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER


Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Ψηλορείτη


GEO-IN


EMBLEMATIC


RIS3Crete


Δες ποιό πρόγραμμα υλοποιείται στον τόπο σου


Δομές Στήριξης - ΚΕΦΥ ΚΡΗΤΗΣ


ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  Ο.Τ.Α
Δραστηριότητες του Αναπτυξιακού φορέα της ευρύτερης περιοχής του Ορεινού Ογκου του Ψηλορείτη.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2834031402, 2834031793