loading

Προκηρύξεις
Δεν υπάρχουν Ενεργές Προκηρύξεις
Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» (αξονας 3)

Αποστολή σελίδας σε φίλο  

 

Α. Πεδίο Εφαρμογής και Δράσεις

Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδύσεων που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση , και που διαφοροποιούν τις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κ.λ.π.).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις για πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, τον Καν. (ΕΚ) 1628/06 και τον Καν. (ΕΚ) 800/08 , οι οποίες ανήκουν σε κλάδους που αναφέρονται στο Παράρτημα της ΚΥΑ 4424/Αρ.Απ.721/2-6-2010.

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

• Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι στο παρόν Μέτρο δεν περιλαμβάνονται ενέργειες μεταποίησης/εμπορίας γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης οι οποίες καλύπτονται οριζόντια στο πλαίσιο του Μέτρου 123 του Άξονα 1 του Προγράμματος.

Β. Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση.
Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται σε συνέχεια πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος – Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Το μέγιστο όριο ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι 60% (για την Κρήτη είναι 50%) , σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται α) στον εγκεκριμένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006) και τη σχετική υπ’ αριθ. XR140/2007 γνωστοποίηση στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 1628/2006, καθώς και β) στο άρθρο 23 και το Παράρτημα της της KYA 4424/Αρ. Απ. 721/2-06-210.

Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί) το συνολικό κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € και έως 40 κλίνες. Σημειώνεται, ότι οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης δύναται να αφορούν είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας. Για τις λοιπές επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.

Σε περίπτωση συνδυασμού δράσεων το συνολικό κόστος της επενδυτικής πρότασης δύναται να ανέλθει στο μεγαλύτερο όριο του επιλέξιμου κόστους (δηλ. τα 600.000 € αν αφορά και σε υποδομές διανυκτέρευσης), με την προϋπόθεση ότι το κόστος κάθε επιμέρους παρέμβασης δεν θα υπερβαίνει το όριο του επιλέξιμου κόστους κάθε δράσης ξεχωριστά (πχ τα 300.000 € για τη δράση των λοιπών επιχειρήσεων).

2. Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιμες για την χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, αυτές περιλαμβάνουν:
• Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
• Αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ειδικότερα, ως επιλέξιμες δαπάνες στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου θεωρούνται :

• Δαπάνες για έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου.
• Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων.
• Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μεταφορά και εγκατάστασή του.
• Δαπάνες για λοιπό εξοπλισμό.
• Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κλπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
• Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου κ.λ.π. και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
• Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
• Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
• Ειδικότερα όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών όλων των παραπάνω κατηγοριών πράξεων, αυτές είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται μόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου.

3. Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ΄ αριθ. 2974/710/8.04.2009 (ΦΕΚ 670/Β/10.04.2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, όπως ισχύει κάθε φορά.

Δ. Είδος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
Είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει:
• το 50% της δημόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις οποίες οι ατομικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν το 2010, με την υποχρέωση προσκόμισης από τον δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.
• το 20% της δημόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις οποίες οι ατομικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν τα επόμενα έτη, με την υποχρέωση προσκόμισης από τον δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.
 

 

 Επιστροφή στο κεντρικό Menu ,                        Επιστροφή στο menu των μέτρων

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER


Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Ψηλορείτη


GEO-IN


EMBLEMATIC


RIS3Crete


Δες ποιό πρόγραμμα υλοποιείται στον τόπο σου


ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  Ο.Τ.Α
Δραστηριότητες του Αναπτυξιακού φορέα της ευρύτερης περιοχής του Ορεινού Ογκου του Ψηλορείτη.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2834031402, 2834031793