loading

Προκηρύξεις
Δεν υπάρχουν Ενεργές Προκηρύξεις
Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

Αποστολή σελίδας σε φίλο  

Α. Πεδίο Εφαρμογής και Δράσεις

Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, την συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.
Στο Μέτρο εντάσσονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
α) Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα:
• Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις για πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, τον Καν. (ΕΚ) 1628/06 και τον Καν. (ΕΚ) 800/08, που ανήκουν στους κλάδους του Παραρτήματος της KYA 4424/Αρ.Απ. 721/2-06-210 και αφορούν τουριστικές δραστηριότητες (κωδ. κλάδων ΚΑΔ2008 55, 56, 79.1, 77.21.10 και 93.11):
• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής.
• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης).
• Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις της κατηγορίας «παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας» αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Β. Δικαιούχοι
α) Για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
ΟΤΑ Α΄ βαθμού και οι εταιρίες τους
β) Για τις παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται σε συνέχεια πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος – Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Για τις παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας το μέγιστο όριο ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι 60% (για την Κρήτη είναι 50%) και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον εγκεκριμένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006) καθώς και τη σχετική υπ’ αριθ. XR140/2007 γνωστοποίηση στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 1628/2006.
Για τις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό κόστος θα ανέρχεται έως 600.000 € και έως 40 κλίνες. Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητας τους μέχρι το όριο που ορίζεται ανωτέρω, με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση. Για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) το συνολικό κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.
Σε περίπτωση συνδυασμού δράσεων το συνολικό κόστος της επενδυτικής πρότασης δύναται να ανέλθει στο μεγαλύτερο όριο του επιλέξιμου κόστους (δηλ. τα 600.000 € αν αφορά και σε υποδομές διανυκτέρευσης), με την προϋπόθεση ότι το κόστος κάθε επιμέρους παρέμβασης δεν θα υπερβαίνει το όριο του επιλέξιμου κόστους κάθε δράσης ξεχωριστά (πχ τα 300.000 € για τη δράση των λοιπών επιχειρήσεων).
Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανά περιφέρεια και παρουσιάζονται στο άρθρο 23 της KYA 4424/Αρ. Απ. 721/2-06-210.

2. Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιμες για την χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο των παρεμβάσεων ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, σε αυτές περιλαμβάνονται :
• Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
• Αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ειδικότερα, ως επιλέξιμες δαπάνες στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου θεωρούνται :
• Δαπάνες για τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου για ιδρύσεις υποδομών διανυκτέρευσης, με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό, ξενοδοχειακό και λοιπό εξοπλισμό, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών.
• Δαπάνες για την επέκταση και βελτίωση κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού προκειμένου για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών διανυκτέρευσης με την προϋπόθεση ότι η σχετική παρέμβαση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητάς τους με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση.
• Δαπάνες για τη δημιουργία νέων χώρων εστίασης και αναψυχής με την αντίστοιχη αγορά εξοπλισμού, καθώς και δαπάνες για την αναβάθμιση, επέκταση υφιστάμενων υποδομών και του αντίστοιχου εξοπλισμού χώρων εστίασης και αναψυχής.
• Δαπάνες για την ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων και αγορά του σχετικού εξοπλισμού αυτών.
• Δαπάνες για μελέτες – υπηρεσίες υποστήριξης, όπως η σύνταξη σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης, η μελέτη έκδοσης οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων, μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
• Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης .
• Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
• Ειδικότερα όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών όλων των παραπάνω κατηγοριών πράξεων, αυτές είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται μόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου.
Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ΄ αριθ. 2974/710/8.04.2009 (ΦΕΚ 670/Β/10.04.2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Για την ενίσχυση της προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών με στόχο αφενός την ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών σε αυτές, αφετέρου δε την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τους στο ευρύτερο κοινό, επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες:
• σχεδιασμού και εκτύπωσης πληροφοριακών και διαφημιστικών εντύπων, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού.
• διαφημιστικών καταχωρήσεων σε έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• σχεδιασμού και εκτύπωσης επενδυτικών οδηγών.
• σχεδιασμού και κατασκευής διαφημιστικών αφισών, προθηκών και ηλεκτρονικής διαφήμισης, με εξαίρεση τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα.
• σχεδιασμού ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου (web site) και προώθησή του σε ελληνικές και ξένες μηχανές αναζήτησης.
• συμμετοχής σε αναγνωρισμένες θεματικές τουριστικές εκθέσεις όπως επίσης και σε ημερίδες-εκδηλώσεις και με ποσοστό μέχρι 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πρότασης.
Η ανωτέρω κατηγορία δράσεων είναι επιλέξιμη μόνο για τη συνολική προώθηση της εικόνας των περιοχών παρέμβασης και μόνο από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και εταιρίες τους. Κατ΄ εξαίρεση για την ανωτέρω κατηγορία δράσεων το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του συνολικού κόστους το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€.

Δ. Είδος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
Είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει :
• το 50% της δημόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις οποίες οι ατομικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν το 2010, με την υποχρέωση προσκόμισης από τον δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.
• το 20% της δημόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις οποίες οι ατομικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν τα επόμενα έτη, με την υποχρέωση προσκόμισης από τον δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.

 

 Επιστροφή στο κεντρικό Menu ,                        Επιστροφή στο menu των μέτρων

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER


Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Ψηλορείτη


GEO-IN


EMBLEMATIC


RIS3Crete


Δες ποιό πρόγραμμα υλοποιείται στον τόπο σου


ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  Ο.Τ.Α
Δραστηριότητες του Αναπτυξιακού φορέα της ευρύτερης περιοχής του Ορεινού Ογκου του Ψηλορείτη.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2834031402, 2834031793